czwartek, 3 marca 2016

"Old toys, new toys"


1.Odkrywamy pierwszą starą zabawkę. Kto z Was pamięta RIKI TIKI? klasa 2c.

2. Zabawki naszych dziadków klasa 1a

3. The SUper farmer game klasa 2c


“The Super Farmer” game was created by a Polish mathematician Karol Borsuk in Warsaw
in 1943. It was the time of the Second World War and selling that game (made at his home by him and his wife Zofia) was one of Borsuk’s way of earning his living. “The Super Farmer”
game was created by a Polish mathematician Karol Borsuk in Warsaw
in 1943. It was the time of the Second World War and selling that game (made at his home by him and his wife Zofia) was one of Borsuk’s way of earning his living.
Now, this game is known all over the world!


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz